Oznaka: pitna voda

Varna pitna voda omogoča življenje

Enega od osnovnih pogojev zdravja predstavlja varna pitna voda, ki prav tako omogoča življenje. Pri nas je skoraj 90 % prebivalcev vključenih v oskrbo s pitno vodo. Vsekakor pa je sama kakovost vode zlasti odvisna od velikosti vodovoda oziroma oskrbovanega območja. Praviloma pa imajo srednji ter veliki vodovodi kakovostno vodo pa tudi ustrezno strokovno upravljanje.

Predvsem za potovanja pa je praktična predpakirana pitna voda, prav tako v posebnih oziroma izrednih razmerah, in sicer na območjih, kjer velja omejitev ali prepoved uporabe pitne vode. Sicer pa uporaba predpakirane pitne vode ni smiselna.

V Sloveniji imamo zdravo in kakovostno pitno vodo

Zavedamo se, da je v Sloveniji pitna voda zdrava in kakovostna. Leta 2019 smo zato med prvimi pridobili certifikat Voda iz pipe. Pitje pitne vode je torej pri nas bolj zdravo, prav tako je veliko bolj prijazno za okolje kot poseganje po predpakirani vodi.

Pri nas je tako za oskrbo z vodo registriranih preko 1000 vodovodnih sistemov. V večjih sistemih pa je pitna voda oziroma njena kakovost veliko bolj stabilna. V manjših sistemih pa lahko predvsem zaradi vremenskih vplivov prihaja do mikrobiološkega ter fizikalnega onesnaženja pitne vode.

Predpis za urejanje kakovosti pitne vode

Predpis, ki ureja kakovost pitne vode, se imenuje Pravilnik o pitni vodi. Usklajen je z ustrezno direktivo Evropske unije. Prav vsak sistem za oskrbo s pitno vodo mora imeti svojega upravljavca. Ta pa mora zagotavljati skladnost, obenem tudi zdravstveno ustreznost pitne vode.

Upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo izvaja notranji nadzor. Ta mora biti vzpostavljen na osnovah sistema HACCP.

Ministrstvo, ki je pristojno za zdravje, za preverjanje, ali pitna voda izpolnjuje pravilnik, zagotavlja spremljanje kakovosti pitne vode. Temu se reče monitoring – izvaja se po vnaprej pripravljenem letnem programu. Tega v sodelovanju z vsemi deležniki pripravi nosilec monitoringa. Nosilec monitoringa pa je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.