Osebnostna rast LF

VSI SMO FACE - Poletni počitniški dnevi so uspeli

Zanimivega osebn(ost)nega fitnesa, katerega letošnja rdeča nit je: Ljubi ... kakor samega sebe, se je udeležilo 5 mladih! Zaradi manjše udeležbe smo program skrajšali, odvijal pa se je v Vrtovčevem domu na Visokem od 12. do 15. avgusta 2012. Vodila sta ga univ. dipl. komunikol. Marjana Korošec in p. Albert Bačar, DJ.

Delavnice za osebnostno rast za otroke in mladostnike

Delavnice »BODI TO, KAR SI« so namenjene otrokom in mladostnikom, ki bi radi:

 •  iz sebe naredili »nekaj več«, odkrivali in razvijali svoje talente,
 • se naučili, kako vzpostaviti dobre odnose,
 • prepoznavali in konstruktivno izražali svoja čustva,
 • odkrivali vrednote, pomen duhovnosti in vere.

Predstavitev programa »Zakaj bi bil luzer, če sem faca«

Nameni programa so:

 • dvig občutka lastne vrednosti,
 • izboljšanje sposobnosti na področju komunikacije in medvrstniških odnosov,
 • oblikovanje življenjskih ciljev,
 • strpnost in toleranca do sovrstnikov in do „drugačnih“,
 • vključevanje v zdrave vrstniške skupine,
 • prepoznavanje in zmanjševanje nekonstruktivnega reševanja problemov (zatekanje v različne oblike zasvojenosti – internet, droga, alkohol, spolnost,…),
 • poglabljanje duhovnosti
 • soočanje z življenjskimi problemi in konstruktivno reševanja le-teh, samoiniciativnost in odgovornost.

Odmevi mladih o vikend delavnicah Zakaj bi bil luzer,če sem faca

Devetošolci v Bohinju in mladi v šmarjeti so se potrudili in zapisali nekaj misli o vikend delavnicah Zakaj bi bil luzer, če sem faca, ki sta potekali konec januarja 2009.